डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे दुर्मिळ फोटो

Album

भारतीय कायदेतज्ज्ञ आणि राजकारणी. भारताची राज्यघटना बनवणार्‍या मसुदा समितीचे अध्यक्ष आणि दलितांच्या उध्दारासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे काही दुर्मिळ फोटो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे दुर्मिळ फोटो

भारतीय कायदेतज्ज्ञ आणि राजकारणी. भारताची राज्यघटना बनवणार्‍या मसुदा समितीचे अध्यक्ष   आणि दलितांच्या उध्दारासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे काही दुर्मिळ फोटो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे दुर्मिळ फोटो

भारतीय कायदेतज्ज्ञ आणि राजकारणी. भारताची राज्यघटना बनवणार्‍या मसुदा समितीचे अध्यक्ष   आणि दलितांच्या उध्दारासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे काही दुर्मिळ फोटो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे दुर्मिळ फोटो

भारतीय कायदेतज्ज्ञ आणि राजकारणी. भारताची राज्यघटना बनवणार्‍या मसुदा समितीचे अध्यक्ष   आणि दलितांच्या उध्दारासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे काही दुर्मिळ फोटो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे दुर्मिळ फोटो

भारतीय कायदेतज्ज्ञ आणि राजकारणी. भारताची राज्यघटना बनवणार्‍या मसुदा समितीचे अध्यक्ष   आणि दलितांच्या उध्दारासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे काही दुर्मिळ फोटो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे दुर्मिळ फोटो

भारतीय कायदेतज्ज्ञ आणि राजकारणी. भारताची राज्यघटना बनवणार्‍या मसुदा समितीचे अध्यक्ष   आणि दलितांच्या उध्दारासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे काही दुर्मिळ फोटो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे दुर्मिळ फोटो

भारतीय कायदेतज्ज्ञ आणि राजकारणी. भारताची राज्यघटना बनवणार्‍या मसुदा समितीचे अध्यक्ष आणि दलितांच्या उध्दारासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे काही दुर्मिळ फोटो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे दुर्मिळ फोटो

भारतीय कायदेतज्ज्ञ आणि राजकारणी. भारताची राज्यघटना बनवणार्‍या मसुदा समितीचे अध्यक्ष आणि दलितांच्या उध्दारासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे काही दुर्मिळ फोटो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे दुर्मिळ फोटो

भारतीय कायदेतज्ज्ञ आणि राजकारणी. भारताची राज्यघटना बनवणार्‍या मसुदा समितीचे अध्यक्ष   आणि दलितांच्या उध्दारासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे काही दुर्मिळ फोटो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे दुर्मिळ फोटो

भारतीय कायदेतज्ज्ञ आणि राजकारणी. भारताची राज्यघटना बनवणार्‍या मसुदा समितीचे अध्यक्ष आणि दलितांच्या उध्दारासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे काही दुर्मिळ फोटो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे दुर्मिळ फोटो

भारतीय कायदेतज्ज्ञ आणि राजकारणी. भारताची राज्यघटना बनवणार्‍या मसुदा समितीचे अध्यक्ष आणि दलितांच्या उध्दारासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे काही दुर्मिळ फोटो.


इतर गॅलरी

विदर्भातील गौळाऊ पशुधन

'कास'वरची फुलराणी

बाप्पा गेले गावाला....!

पुढच्या वर्षी लवकर या...

बाप्पांसाठी फुलं...

दादर फुल मार्केट

छटा गणपतीच्या...

खानदेश आणि विदर्भातील पोळा