मुरूडचा जंजिरा किल्ला

Album

मुरूडचा हा जंजिरा किल्ला इतिहासाची साक्ष वागवत आजही आपल्या अजिंक्यपदाची धुंदी लेवून ठाम उभा आहे. इतिहासकालीन सिद्दी जौहरची राजधानी असलेला हा किल्ला अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ मुरूड गावात आहे. या किल्ल्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा चारही बाजूंनी पाण्यानं वेढलेला आहे. इथल्या समुद्रकिनाऱ्यावर मौजमजा करण्याकरता आलेले पर्यटक या किल्ल्याला आवर्जून भेट देतात. या किल्ल्याचे विशाल मोरे यांनी पाठवलेले फोटो.

मुरूडचा जंजिरा किल्ला

मुरूडचा हा जंजिरा किल्ला इतिहासाची साक्ष वागवत आजही आपल्या अजिंक्यपदाची धुंदी लेवून ठाम उभा आहे. इतिहासकालीन सिद्दी जौहरची राजधानी असलेला हा किल्ला अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ मुरूड गावात आहे. या किल्ल्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा चारही बाजूंनी पाण्यानं वेढलेला आहे. इथल्या समुद्रकिनाऱ्यावर मौजमजा करण्याकरता आलेले पर्यटक या किल्ल्याला आवर्जून भेट देतात. या किल्ल्याचे विशाल मोरे यांनी पाठवलेले फोटो.

मुरूडचा जंजिरा किल्ला

मुरूडचा हा जंजिरा किल्ला इतिहासाची साक्ष वागवत आजही आपल्या अजिंक्यपदाची धुंदी लेवून ठाम उभा आहे. इतिहासकालीन सिद्दी जौहरची राजधानी असलेला हा किल्ला अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ मुरूड गावात आहे. या किल्ल्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा चारही बाजूंनी पाण्यानं वेढलेला आहे. इथल्या समुद्रकिनाऱ्यावर मौजमजा करण्याकरता आलेले पर्यटक या किल्ल्याला आवर्जून भेट देतात. या किल्ल्याचे विशाल मोरे यांनी पाठवलेले फोटो.

मुरूडचा जंजिरा किल्ला

मुरूडचा हा जंजिरा किल्ला इतिहासाची साक्ष वागवत आजही आपल्या अजिंक्यपदाची धुंदी लेवून ठाम उभा आहे. इतिहासकालीन सिद्दी जौहरची राजधानी असलेला हा किल्ला अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ मुरूड गावात आहे. या किल्ल्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा चारही बाजूंनी पाण्यानं वेढलेला आहे. इथल्या समुद्रकिनाऱ्यावर मौजमजा करण्याकरता आलेले पर्यटक या किल्ल्याला आवर्जून भेट देतात. या किल्ल्याचे विशाल मोरे यांनी पाठवलेले फोटो.

मुरूडचा जंजिरा किल्ला

मुरूडचा हा जंजिरा किल्ला इतिहासाची साक्ष वागवत आजही आपल्या अजिंक्यपदाची धुंदी लेवून ठाम उभा आहे. इतिहासकालीन सिद्दी जौहरची राजधानी असलेला हा किल्ला अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ मुरूड गावात आहे. या किल्ल्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा चारही बाजूंनी पाण्यानं वेढलेला आहे. इथल्या समुद्रकिनाऱ्यावर मौजमजा करण्याकरता आलेले पर्यटक या किल्ल्याला आवर्जून भेट देतात. या किल्ल्याचे विशाल मोरे यांनी पाठवलेले फोटो.

मुरूडचा जंजिरा किल्ला

मुरूडचा हा जंजिरा किल्ला इतिहासाची साक्ष वागवत आजही आपल्या अजिंक्यपदाची धुंदी लेवून ठाम उभा आहे. इतिहासकालीन सिद्दी जौहरची राजधानी असलेला हा किल्ला अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ मुरूड गावात आहे. या किल्ल्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा चारही बाजूंनी पाण्यानं वेढलेला आहे. इथल्या समुद्रकिनाऱ्यावर मौजमजा करण्याकरता आलेले पर्यटक या किल्ल्याला आवर्जून भेट देतात. या किल्ल्याचे विशाल मोरे यांनी पाठवलेले फोटो.

मुरूडचा जंजिरा किल्ला

मुरूडचा हा जंजिरा किल्ला इतिहासाची साक्ष वागवत आजही आपल्या अजिंक्यपदाची धुंदी लेवून ठाम उभा आहे. इतिहासकालीन सिद्दी जौहरची राजधानी असलेला हा किल्ला अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ मुरूड गावात आहे. या किल्ल्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा चारही बाजूंनी पाण्यानं वेढलेला आहे. इथल्या समुद्रकिनाऱ्यावर मौजमजा करण्याकरता आलेले पर्यटक या किल्ल्याला आवर्जून भेट देतात. या किल्ल्याचे विशाल मोरे यांनी पाठवलेले फोटो.

मुरूडचा जंजिरा किल्ला

मुरूडचा हा जंजिरा किल्ला इतिहासाची साक्ष वागवत आजही आपल्या अजिंक्यपदाची धुंदी लेवून ठाम उभा आहे. इतिहासकालीन सिद्दी जौहरची राजधानी असलेला हा किल्ला अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ मुरूड गावात आहे. या किल्ल्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा चारही बाजूंनी पाण्यानं वेढलेला आहे. इथल्या समुद्रकिनाऱ्यावर मौजमजा करण्याकरता आलेले पर्यटक या किल्ल्याला आवर्जून भेट देतात. या किल्ल्याचे विशाल मोरे यांनी पाठवलेले फोटो.

मुरूडचा जंजिरा किल्ला

मुरूडचा हा जंजिरा किल्ला इतिहासाची साक्ष वागवत आजही आपल्या अजिंक्यपदाची धुंदी लेवून ठाम उभा आहे. इतिहासकालीन सिद्दी जौहरची राजधानी असलेला हा किल्ला अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ मुरूड गावात आहे. या किल्ल्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा चारही बाजूंनी पाण्यानं वेढलेला आहे. इथल्या समुद्रकिनाऱ्यावर मौजमजा करण्याकरता आलेले पर्यटक या किल्ल्याला आवर्जून भेट देतात. या किल्ल्याचे विशाल मोरे यांनी पाठवलेले फोटो.


इतर गॅलरी

विदर्भातील गौळाऊ पशुधन

'कास'वरची फुलराणी

बाप्पा गेले गावाला....!

पुढच्या वर्षी लवकर या...

बाप्पांसाठी फुलं...

दादर फुल मार्केट

छटा गणपतीच्या...

खानदेश आणि विदर्भातील पोळा