नांगरली जहाजं, मुंबई

Album

मुंबई इथल्या गेट वे ऑफ इंडिया जवळील अपोलो बंदरात नेहमीच देश-विदेशातून अनेक जहाजं ये-जा करतात. यातील काही जहाज प्रवासी तर काही मालवाहतूक करणारी असतात. अथांग समुद्रात नांगर टाकून उभी असलेली ही महाकाय जहाजं नेहमीच इथं येणाऱ्या पर्यटकांचं आकर्षण ठरतात. अशाच काही जहाजांची छायाचित्रं काढलीत राहुल अरुणाकिशन रणसुभे यांनी...!

नांगरली जहाजं, मुंबई

मुंबई इथल्या गेट वे ऑफ इंडिया जवळील अपोलो बंदरात नेहमीच देश-विदेशातून अनेक जहाजं ये-जा करतात. यातील काही जहाज प्रवासी तर काही मालवाहतूक करणारी असतात. अथांग समुद्रात नांगर टाकून उभी असलेली ही महाकाय जहाजं नेहमीच इथं येणाऱ्या पर्यटकांचं आकर्षण ठरतात. अशाच काही जहाजांची छायाचित्रं काढलीत राहुल अरुणाकिशन रणसुभे यांनी...!

नांगरली जहाजं, मुंबई

मुंबई इथल्या गेट वे ऑफ इंडिया जवळील अपोलो बंदरात नेहमीच देश-विदेशातून अनेक जहाजं ये-जा करतात. यातील काही जहाज प्रवासी तर काही मालवाहतूक करणारी असतात. अथांग समुद्रात नांगर टाकून उभी असलेली ही महाकाय जहाजं नेहमीच इथं येणाऱ्या पर्यटकांचं आकर्षण ठरतात. अशाच काही जहाजांची छायाचित्रं काढलीत राहुल अरुणाकिशन रणसुभे यांनी...!

नांगरली जहाजं, मुंबई

मुंबई इथल्या गेट वे ऑफ इंडिया जवळील अपोलो बंदरात नेहमीच देश-विदेशातून अनेक जहाजं ये-जा करतात. यातील काही जहाज प्रवासी तर काही मालवाहतूक करणारी असतात. अथांग समुद्रात नांगर टाकून उभी असलेली ही महाकाय जहाजं नेहमीच इथं येणाऱ्या पर्यटकांचं आकर्षण ठरतात. अशाच काही जहाजांची छायाचित्रं काढलीत राहुल अरुणाकिशन रणसुभे यांनी...!

नांगरली जहाजं, मुंबई

मुंबई इथल्या गेट वे ऑफ इंडिया जवळील अपोलो बंदरात नेहमीच देश-विदेशातून अनेक जहाजं ये-जा करतात. यातील काही जहाज प्रवासी तर काही मालवाहतूक करणारी असतात. अथांग समुद्रात नांगर टाकून उभी असलेली ही महाकाय जहाजं नेहमीच इथं येणाऱ्या पर्यटकांचं आकर्षण ठरतात. अशाच काही जहाजांची छायाचित्रं काढलीत राहुल अरुणाकिशन रणसुभे यांनी...!

नांगरली जहाजं, मुंबई

मुंबई इथल्या गेट वे ऑफ इंडिया जवळील अपोलो बंदरात नेहमीच देश-विदेशातून अनेक जहाजं ये-जा करतात. यातील काही जहाज प्रवासी तर काही मालवाहतूक करणारी असतात. अथांग समुद्रात नांगर टाकून उभी असलेली ही महाकाय जहाजं नेहमीच इथं येणाऱ्या पर्यटकांचं आकर्षण ठरतात. अशाच काही जहाजांची छायाचित्रं काढलीत राहुल अरुणाकिशन रणसुभे यांनी...!

नांगरली जहाजं, मुंबई

मुंबई इथल्या गेट वे ऑफ इंडिया जवळील अपोलो बंदरात नेहमीच देश-विदेशातून अनेक जहाजं ये-जा करतात. यातील काही जहाज प्रवासी तर काही मालवाहतूक करणारी असतात. अथांग समुद्रात नांगर टाकून उभी असलेली ही महाकाय जहाजं नेहमीच इथं येणाऱ्या पर्यटकांचं आकर्षण ठरतात. अशाच काही जहाजांची छायाचित्रं काढलीत राहुल अरुणाकिशन रणसुभे यांनी...!

नांगरली जहाजं, मुंबई

मुंबई इथल्या गेट वे ऑफ इंडिया जवळील अपोलो बंदरात नेहमीच देश-विदेशातून अनेक जहाजं ये-जा करतात. यातील काही जहाज प्रवासी तर काही मालवाहतूक करणारी असतात. अथांग समुद्रात नांगर टाकून उभी असलेली ही महाकाय जहाजं नेहमीच इथं येणाऱ्या पर्यटकांचं आकर्षण ठरतात. अशाच काही जहाजांची छायाचित्रं काढलीत राहुल अरुणाकिशन रणसुभे यांनी...!

नांगरली जहाजं, मुंबई

मुंबई इथल्या गेट वे ऑफ इंडिया जवळील अपोलो बंदरात नेहमीच देश-विदेशातून अनेक जहाजं ये-जा करतात. यातील काही जहाज प्रवासी तर काही मालवाहतूक करणारी असतात. अथांग समुद्रात नांगर टाकून उभी असलेली ही महाकाय जहाजं नेहमीच इथं येणाऱ्या पर्यटकांचं आकर्षण ठरतात. अशाच काही जहाजांची छायाचित्रं काढलीत राहुल अरुणाकिशन रणसुभे यांनी...!

नांगरली जहाजं, मुंबई

मुंबई इथल्या गेट वे ऑफ इंडिया जवळील अपोलो बंदरात नेहमीच देश-विदेशातून अनेक जहाजं ये-जा करतात. यातील काही जहाज प्रवासी तर काही मालवाहतूक करणारी असतात. अथांग समुद्रात नांगर टाकून उभी असलेली ही महाकाय जहाजं नेहमीच इथं येणाऱ्या पर्यटकांचं आकर्षण ठरतात. अशाच काही जहाजांची छायाचित्रं काढलीत राहुल अरुणाकिशन रणसुभे यांनी...!

नांगरली जहाजं, मुंबई

मुंबई इथल्या गेट वे ऑफ इंडिया जवळील अपोलो बंदरात नेहमीच देश-विदेशातून अनेक जहाजं ये-जा करतात. यातील काही जहाज प्रवासी तर काही मालवाहतूक करणारी असतात. अथांग समुद्रात नांगर टाकून उभी असलेली ही महाकाय जहाजं नेहमीच इथं येणाऱ्या पर्यटकांचं आकर्षण ठरतात. अशाच काही जहाजांची छायाचित्रं काढलीत राहुल अरुणाकिशन रणसुभे यांनी...!

नांगरली जहाजं, मुंबई

मुंबई इथल्या गेट वे ऑफ इंडिया जवळील अपोलो बंदरात नेहमीच देश-विदेशातून अनेक जहाजं ये-जा करतात. यातील काही जहाज प्रवासी तर काही मालवाहतूक करणारी असतात. अथांग समुद्रात नांगर टाकून उभी असलेली ही महाकाय जहाजं नेहमीच इथं येणाऱ्या पर्यटकांचं आकर्षण ठरतात. अशाच काही जहाजांची छायाचित्रं काढलीत राहुल अरुणाकिशन रणसुभे यांनी...!

नांगरली जहाजं, मुंबई

मुंबई इथल्या गेट वे ऑफ इंडिया जवळील अपोलो बंदरात नेहमीच देश-विदेशातून अनेक जहाजं ये-जा करतात. यातील काही जहाज प्रवासी तर काही मालवाहतूक करणारी असतात. अथांग समुद्रात नांगर टाकून उभी असलेली ही महाकाय जहाजं नेहमीच इथं येणाऱ्या पर्यटकांचं आकर्षण ठरतात. अशाच काही जहाजांची छायाचित्रं काढलीत राहुल अरुणाकिशन रणसुभे यांनी...!


इतर गॅलरी

विदर्भातील गौळाऊ पशुधन

'कास'वरची फुलराणी

बाप्पा गेले गावाला....!

पुढच्या वर्षी लवकर या...

बाप्पांसाठी फुलं...

दादर फुल मार्केट

छटा गणपतीच्या...

खानदेश आणि विदर्भातील पोळा