EasyBlog

This is some blog description about this site

Blog posts tagged in amar habib
Posted

Posted

एफडीआयचा प्रस्ताव मंजूर करून घ्यायला सरकारला मोठ्या 'करामती' कराव्या लागल्या. लोकसभेत सप आणि बसप यांनी वॉकआऊट केला. राज्यसभेत बसपकडून मतदान करून घेतलं. अखेर काँग्रेसनं दोन्ही सभागृहात हा ठराव मंजूर करून घेतलाच. माझ्यासारख्या एफडीआय समर्थकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं. पण मला एक प्रश्न पडतो की, सरकारला हे करायचंच होतं तर ते त्यांनी यापूर्वी का केलं नाही? इतकी वर्षं का वाट पाहिली? की सरकारला करायचंच नव्हतं, आता नाईलाजानं 'जुलमाचा राम राम' करावा लागला? नेमकं कारण काय?

Posted

Posted

आपल्या लहानपणी नव्हत्या अशा कोणकोणत्या गोष्टी आज आपल्या अवतीभोवती दिसतात, याची मी एकदा यादी करायला बसलो. एका दमात साठ-सत्तर गोष्टींची नोंद झाली. नंतर मला नाद लागला. कोण्या गावाला जाताना ऑटोरिक्षात बसलो की आठवतं... अरे, लहानपणी आपण त्या गावाला चालत गेलो होतो. आता ऑटोरिक्षा आल्यात. मोबाईलवर एसएमएस आला की, अमुकअमुक यांचं निधन झालं. लहानपणी कोणाच्या निधनाची वार्ता कशी पोचायची? असं काहीही. पोराचे कपडे पाहिले की आपले लहानपणीचे कपडे आठवतात. आपला असमंत बदललाय. कसा बदलला? कोणी बदलला?