EasyBlog

This is some blog description about this site

Blog posts tagged in city life
Posted

Posted

एके काळी चित्रपटांची नावं 'गँवार', 'गाँव हमारा शहर तुम्हारा', 'भोलाभाला', 'अनाडी' अशी असत. गावात राहणारा निरागस, भाबडा नायक शहरात आला की, भांबावून जायचा. शहरातले एकजात सर्व लोक चोर, लूटारू, बदमाष असतं. या लोकांना धडा शिकवून नायक अखेर आपल्या लाडक्या गावी लाडक्या नायिकेसह परते!