EasyBlog

This is some blog description about this site

Blog posts tagged in rahul ransube
Posted

Posted

आपल्या आयुष्यात आपल्याला खूप काही करायचं असतं, परंतु दैनंदिन जीवनाच्या धकाधकीत आणि पैसे कमवण्याच्या पाठीमागं अनेक गोष्टी आपण करायच्या सोडून देतो. विद्यार्थी दशेतसुध्दा अनेक गोष्टी आपण पुढे नोकरी लागल्यावर करूयात असा विचार करून आपण खूप काही गोष्टी करायच्या ठरवतो आणि नोकरी लागल्यावर ज्या गोष्टी करायच्या ठरवल्या होत्या त्याच विसरून जातो आणि पुन्हा मग आपल्या भविष्याच्या चिंतेत आपला वर्तमानसुध्दा घालवतो. हे प्रत्येकाचं होत असतं. परंतु आपला आज किती महत्त्वाचा आहे आणि आपण पाहिलेली स्वप्नं आपल्यासाठी, आपल्या खुशीसाठी किती आवश्यक आहेत हे आपल्याला कळतच नाही.

Tagged in: Blog rahul ransube