'आदिवासी नृत्य'

तरुण पावलं थिरकली

घे ललाटी भंडार…

प्रजासत्ताक चिरायू होवो!

'संबळ वादन'