रथयात्रेत लेझीम...

'स्त्री शक्ती'चा नारा

श्वान शर्यत

'श्री गणेशाय धिमही'

महापुडी पूजा

'पयलं नमन हो, करितो वंदन...'