अवकाळी पावसाचा तडाखा

महाप्रलयाचा देखावा

स्पेनचा गोविंदा

गोविंदा आला रे !!!

वंदे मातरम्

ओझी वाहता वाहता...