डोंगरले पडी गई वाट, वाट मन्ही कानबाईले |

कृषी संस्कृतीशी नातं जोडणारे सणवारं आपल्याकडं मोठ्या उत्साहात साजरे होतात. खानदेशात मोठ्या जल्लोषात साजरा होणारा कानबाई किंवा कानुबाईचा उत्सव त्यापैकीच एक! कानुबाई ही निसर्गदेवता आहे. तिला प्रकृती मानले जाते. वंशवृद्धी व गोधनवृद्धीसाठी या निसर्गदेवतेची पूजा करण्यात येते. नुकताच हा सण मोठ्या जल्लोषात साजरा झाला. त्यानिमित्तानं अवघा खानदेश कानबाईमय झाला होता. घरात आलेल्या कानबाईला गोडधोडं खाऊ घालून, परंपरागत गीतं गातं आहिरांनी तिची भाकणूक केली

   

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.