बाळा कदम- "कालचो पाऊस माका बरो वाटलो..."

मुश्ताक खान

बाळा कदम यांनी सादर केलेली कविता...

"कालचो पाऊस माका बरो वाटलो..."

   

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.